cfadoradztwo inwestycyjnedoradztwo europejskiedoradztwo gospodarczedoradztwo akturialnekontaktkontaktcfa
banner
banner
europejskie

Doradztwo Europejskie to kompleksowa usługa w pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz innych dostępnych funduszy, także z poza Unii Europejskiej.

 

Zakres oferowanych usług:

• Konsultacje w zakresie dotacji.
• Doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji.
• Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych kierunków inwestowania pod kątem pozyskania dofinansowania.
• Dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego.
• Przygotowanie kompletnego projektu, tj. projektu gotowego do złożenia w Instytucji Finansującej, zawierającego wniosek o dotację wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami (biznes plan, studium wykonalności, oświadczenia itd.).
• Pomoc przy zbieraniu niezbędnych załączników.
• Sporządzanie uzupełnień, wyjaśnień czy aneksów do Instytucji Finansujących.
• Montaż finansowania projektu inwestycyjnego.
• Obecność przy podpisywaniu umowy dotacji.
• Monitoring i opiekę nad inwestycją.
• Obecność podczas wizytacji.
• Sporządzenie sprawozdania końcowego wraz z wnioskiem o płatność.

CFA - Corporate Finance Advisory ® 2011