cfadoradztwo inwestycyjnedoradztwo europejskiedoradztwo gospodarczedoradztwo akturialnekontaktkontaktcfa
banner
banner
inwestycyjne

Doradztwo Inwestycyjne to kategoria usług z zakresu Bankowości Inwestycyjnej wspierających procesy decyzyjne firm w celu maksymalizowania ich wartości oraz zapewnienia stabilnych podstaw dla długookresowego rozwoju. Bankowość Inwestycyjna obejmuje szeroki wachlarz narzędzi finansowych mających na celu ocenę sytuacji finansowo-ekonomicznej firmy, modelowanie procesów biznesowych, wycenę wartości firmy i jej aktywów, a także ocenę sektora.

Zakres oferowanych usług:

• Biznes plany.
• Wycena wartości przedsiębiorstwa i projektu.
• Analiza nośników wartości i „fairness opinions”.
• Due diligence.
• Fuzje i przejęcia podmiotów.
• Ocena opłacalności przedsięwzięć (feasibility study).
• Programy optymalizacji struktury finansowania.
• Programy optymalizacji zarządzania aktywami.
• Analizy finansowe.
• Programy restrukturyzacyjne.
• Analizy strategiczne, strategie rozwoju.
• Strategie wejścia na rynek.
• Analizy atrakcyjności inwestycyjnej sektora.
• Project management.
• Pomoc przy wyborze formy finansowania.
• Dokumenty informacyjne i prospekty.

CFA - Corporate Finance Advisory ® 2011