cfadoradztwo inwestycyjnedoradztwo europejskiedoradztwo gospodarczedoradztwo akturialnekontaktkontaktcfa
banner
banner
inwestycyjne

Biznes plan jest kompleksowym opracowaniem, w którym, na podstawie oceny obecnej sytuacji firmy oraz danych historycznych, zawarta jest średnioterminowa prognoza zamierzeń firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących i przewidywanych uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej.

Wykonane przez nas biznes plany cechuje wysoka jakość, przejrzystość i skrupulatność. W ramach usługi sporządzenia biznes planu bądź analizy gwarantujemy bezpłatne nanoszenie poprawek w określonym czasie jeżeli nie wykraczają one poza ramy początkowego projektu.

Celem szybkiej i sprawnej obsługi kredytowej Państwa firmy w banku, na życzenie klienta pomagamy w rozmowach z bankiem bądź w kontakcie z analitykiem finansowym.


Biznes Plany wg kryterium celu:
• Biznes Plany jako załącznik do projektów finansowanych z funduszy europejskich.
• Biznes Plany dla celów kompleksowej analizy opłacalności inwestycji.
• Biznes Plany dla celów uzyskania zasilenia finansowego (kredyty, venture capital, wpłaty na poczet kapitału, podwyższenia kapitału i inne, w tym kompleksowa obsługa wniosków kredytowych).
• Biznes Plany dla celów zmian organizacyjnych i strukturalnych.
• Biznes Plany jako strategie rozwoju przedsiębiorstw.


Biznes Plany wg kryterium głównego odbiorcy:
• Biznes Plany dla przedsiębiorstw istniejących.
• Biznes Plany dla portali internetowych oraz przedsięwzięć typu e - commerce, dla Funduszy Venture Capital oraz Inkubatorów.
• Biznes Plany dla banków.
• Biznes Plany dla udziałowców i akcjonariuszy.
• Biznes Plany dla inwestorów strategicznych i innych potencjalnych partnerów finansowych.

 

CENNIK
Cena opracowania zależy od wielu czynników: od zakresu wymaganych analiz, zaawansowania klienta w przygotowaniach do takiego opracowania, tzn. od kompletności wstępnych informacji, od złożoności przedsięwzięcia inwestycyjnego, od liczby wcześniej zleconych prac itp.
Koszt wykonania małego biznes planu (około 30 stron) dla mikro przedsiębiorcy kształtuje się od 1 tyś zł. netto + VAT.
Koszt wykonania biznes planu (około 40 stron) dla małego przedsiębiorcy kształtuje się od 2 tyś zł. netto + VAT.
Koszt wykonania pełnego biznes planu (około 60 stron) kształtuje się od 3 tyś zł. netto + VAT.

CFA - Corporate Finance Advisory ® 2011