cfadoradztwo inwestycyjnedoradztwo europejskiedoradztwo gospodarczedoradztwo akturialnekontaktkontaktcfa
banner
banner
inwestycyjne

Wycena przedsiębiorstwa jest to oszacowanie wartości całego przedsiębiorstwa lub wartości kapitałów własnych przynależnych akcjonariuszom. Wycena przedsiębiorstwa przydatna jest w wielu sytuacjach, jednakże przede wszystkim wtedy, gdy dochodzi do sprzedaży firmy lub jej udziałów bądź też pozyskiwania inwestora. Rzetelnie sporządzona pomaga w osiągnięciu lepszych warunków transakcji fuzji i przejęć, bowiem w trakcie negocjacji pozwala oprzeć się na faktach, a nie na intuicyjnych odczuciach i emocjach.

Cele wyceny przedsiębiorstwa

Nasze wyceny przedsiębiorstw mogą być podporządkowane i wynikać z różnych celów, wykonujemy wyceny według różnych kryteriów podziału:

Wynikające ze zmian własnościowych:
• Kupno – sprzedaż.
• Wystąpienie lub wyłączenie udziałowców ze spółki.
• Wywłaszczenie przedsiębiorstwa lub jego części.

Wynikające ze zmian strukturalnych:
• Przyjęcie nowych udziałowców.
• Wniesienie przedsiębiorstwa lub jego części aportem do spółki.
• Fuzja.
• Podział przedsiębiorstwa na części.
• Likwidacja.

Wynikające z konieczności dokonania rozliczeń z Urzędem Skarbowym:
• Ustalenie podatku od spadku lub darowizny, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, jego część lub udział w kapitale zakładowym.
• Ustalenie podatku od czynności cywilnoprawnych od transakcji, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, jego część lub udział w kapitale zakładowym.

Pozostałe:
• Ubezpieczeni przedsiębiorstwa.
• Prezentacja w bilansie udziałów w spółkach.
• Kontrola wewnętrzna właściciela.

Funkcje wyceny przedsiębiorstwa

Nasze wyceny przedsiębiorstw mogą pełnić wiele funkcji:
• Doradczą.
• Argumentacyjną.
• Mediacyjną.
• Informacyjną.
• Biznes plany.

Metody wyceny przedsiębiorstw

Wykorzystywane metody opierają się na światowych rozwiązaniach i najnowszych modelach wycen:
• Metody dochodowe.
• Metody majątkowe.
• Metody mieszane.
• Metody porównawcze.
• Metody niekonwencjonalne (oparte na teorii opcji).

CFA - Corporate Finance Advisory ® 2011