cfadoradztwo inwestycyjnedoradztwo europejskiedoradztwo gospodarczedoradztwo akturialnekontaktkontaktcfa
banner
banner
aktuarialne

Usługi księgowe to prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów. Ich podstawą są przede wszystkim faktury VAT, jak również inne dowody księgowe stwierdzające fakt dokonania różnego rodzaju operacji gospodarczych. Prowadzimy także ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Są to usługi rachunkowe wymagającego dużej wiedzy i umiejętności księgowych. Zajmujemy się sporządzaniem ewidencji – rejestrów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług.

 

Zasady współpracy do 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni dostarczają Państwo dokumenty księgowe sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym. Dokumenty mogą być dostarczane osobiście, listownie lub mailowo na bieżąco w formie scanów. 

 

CFA - Corporate Finance Advisory ® 2011