cfadoradztwo inwestycyjnedoradztwo europejskiedoradztwo gospodarczedoradztwo akturialnekontaktkontaktcfa
banner
banner
aktuarialne

Kadry i płace:

• sporządzanie list płac dla pracowników Klienta,
• sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych,
• prowadzenie ewidencji płacowych dla Klienta,
• sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40),
• obsługa zwolnień lekarskich pracowników (wnioski dla celów zasiłku chorobowego),
• sporządzanie dokumentacji dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
• sporządzanie rozliczeń składek i deklaracji dla potrzeb ZUS (zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników).

CFA - Corporate Finance Advisory ® 2011