cfadoradztwo inwestycyjnedoradztwo europejskiedoradztwo gospodarczedoradztwo akturialnekontaktkontaktcfa
banner
banner
aktuarialne

Księgi handlowe:

• ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
• sporządzanie miesięcznych wydruków ksiąg handlowych,
• sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy,
• sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ,
• sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych,
• sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

CFA - Corporate Finance Advisory ® 2011