cfadoradztwo inwestycyjnedoradztwo europejskiedoradztwo gospodarczedoradztwo akturialnekontaktkontaktcfa
banner
banner
aktuarialne

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

• ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
• sporządzanie miesięcznych wydruków księgi,
• sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy,
• sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Klienta,
• sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych.

CFA - Corporate Finance Advisory ® 2011