cfadoradztwo inwestycyjnedoradztwo europejskiedoradztwo gospodarczedoradztwo akturialnekontaktkontaktcfa
banner
banner
aktuarialne

Zryczałtowane formy opodatkowania:
 
• ocena dokumentów sprzedaży pod względem formalnym i rachunkowym,
• prowadzenie ewidencji sprzedaży,
• sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
• sporządzanie wydruków wspomagających wyliczenia dla celów podatku zryczałtowanego i określania jego wysokości,
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego,
• sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych.

CFA - Corporate Finance Advisory ® 2011